موتور کرکره برقی ساید مارک اتومات

موتور کرکره برقی ساید مارک اتومات Automate

لیست قیمت موتور کرکره برقی مارک اتوماتیک

قیمت موتورساید کرکره برقی اتومات – موتور کرکره برقی برند اتومات چین – قیمت موتور ساید کرکره برقی –

قیمت موتور کرکره برقی

۰۹۱۰۰۶۲۷۴۲۰-۰۲۱۸۸۹۴۸۵۶۰

وبلاگ گروه فنی قائم دٌر

قیمت موتور قائم

ردیفشرح کالاقیمت واحد(تومان)
۱

موتور ساید کرکره برقی

اتومات ۳۰۰ نیوتن – بدون باتری – بدون UPS 

موجود نیست

۲

موتور ساید کرکره برقی

اتومات ۳۰۰ نیوتن – با باتری – با UPS

موجود نیست
۳

موتور ساید کرکره برقی

اتومات ۶۰۰ نیوتن – بدون باتری – بدون UPS

موجود نیست
۴

موتور ساید کرکره برقی

اتومات ۶۰۰ نیوتن – با باتری – با UPS

موجود نیست
۵

موتور ساید کرکره برقی

اتومات ۱۰۰۰ نیوتن – بدون باتری – بدون UPS

موجود نیست
۶

موتور ساید کرکره برقی

اتومات ۱۰۰۰ نیوتن – با باتری – با UPS

موجود نیست
۷

موتور ساید کرکره برقی

اتومات ۱۵۰۰ نیوتن – بدون باتری – بدون UPS

موجود نیست