موتور کرکره بارزانته

موتور کرکره بارزانته

موتور کرکره برقی بارزانته توبولار ۳۰ نیوتن

تعمیر موتور توبلار بارزانته

قیمت موتور کرکره برقی

۰۹۱۰۰۶۲۷۴۲۰-۰۲۱۸۸۹۴۸۵۶۰

جریان مصرفی موتور کرکره برقی ۱٫۱ آمپر را دارا می باشد  موتور کرکره برقی تاج و آداپتور ۷۰ است

موتور توبولار بارزانته ۳۰ نیوتن

موتور کرکره دارای قدرت ورودی ۲۵۹ وات است دور موتور در این موتور کرکره ۱۲ می باشد