موتور های ساید اورال Classic 

موتور های ساید اورال Classic 

  موتور های ساید اورال در سری  Classic 

۰۹۱۰۰۶۲۷۴۲۰-۰۲۱۸۸۹۴۸۵۶۰

قیمت موتور کرکره برقی

 موتور های ساید اورال در سری Classic
ردیفشرح کالاقیمت واحد(تومان)
۱موتور ساید کرکره برقی اورال ۳۰۰ نیوتن AC تماس بگیرید
۲موتور ساید کرکره برقی اورال ۵۰۰نیوتن AC تماس بگیرید
۳موتور ساید کرکره برقی اورال ۸۰۰ نیوتن AC تماس بگیرید
۴موتور ساید کرکره برقی اورال ۱۰۰۰ نیوتن AC تماس بگیرید
۵موتور ساید کرکره برقی اورال ۳۰۰ نیوتن DCتماس بگیرید
۶موتور ساید کرکره برقی اورال ۵۰۰ نیوتن DC تماس بگیرید