موتور های ساید اورال در سری Vortex

موتور های ساید اورال در سری Vortex

موتور های ساید اورال در سری Vortex

۰۹۱۰۰۶۲۷۴۲۰-۰۲۱۸۸۹۴۸۵۶۰

قیمت موتور کرکره برقی

موتور های ساید اورال در سری Vortex 
ردیفشرح کالاقیمت واحد(تومان)
۱موتور ساید کرکره برقی اورال۳۰۰ نیوتن ACتماس بگیرید
۲موتور ساید کرکره برقی اورال۳۰۰ نیوتن DCتماس بگیرید
۳موتور ساید کرکره برقی اورال۵۰۰ نیوتن ACتماس بگیرید
۴موتور ساید کرکره برقی اورال۵۰۰ نیوتن DCتماس بگیرید