موتور های ساید اورال در سری ECONOMIC

موتور های ساید اورال در سری ECONOMIC

موتور های ساید اورال در سری ECONOMIC

۰۹۱۰۰۶۲۷۴۲۰-۰۲۱۸۸۹۴۸۵۶۰

قیمت موتور کرکره برقی

 موتور های ساید اورال در سری ECONOMIC  
ردیفشرح کالاقیمت واحد(تومان)
۱موتور ساید کرکره برقی اورال۳۰۰ نیوتن – بدون UPS  به همراه موتور – صفحه پلیت – ریسیور – ۲ عدد ریموت-بوش باتون وایرلستماس بگیرید
۲موتور ساید کرکره برقی اورال۵۰۰ نیوتن – بدون UPS  به همراه موتور – صفحه پلیت – ریسیور – ۲ عدد ریموت-بوش باتون وایرلستماس بگیرید
۳موتور ساید کرکره برقی اورال۶۰۰ نیوتن – بدون UPS  به همراه موتور – صفحه پلیت – ریسیور – ۲ عدد ریموت-بوش باتون وایرلستماس بگیرید
۴موتور ساید کرکره برقی اورال۳۰۰ نیوتن -با UPS  به همراه موتور – صفحه پلیت – ۲ عدد ریموتتماس بگیرید
۵موتور ساید کرکره برقی اورال۵۰۰ نیوتن -با UPS  به همراه موتور – صفحه پلیت – ۲ عدد ریموتتماس بگیرید
۶موتور ساید کرکره برقی اورال۶۰۰ نیوتن -با UPS  به همراه موتور – صفحه پلیت – ۲ عدد ریموتتماس بگیرید