موتور های توبولار اورال در قطر ۵۹ شفت ۸

موتور های توبولار اورال در قطر 59 شفت 8

 موتور های توبولار اورال در قطر ۵۹ شفت ۸

موتور توبولار اورال-موتور کرکره برقی توبولار اورالدر وزن های مختلف

۰۹۱۰۰۶۲۷۴۲۰-۰۲۱۸۸۹۴۸۵۶۰

قیمت موتور کرکره برقی

 موتور های توبولار اورال در قطر ۵۹ شفت ۸  
ردیفشرح کالاقیمت واحد(تومان)
۱موتور توبولار کرکره برقی اورال ۱۰۰ نیوتنتماس بگیرید
۲موتور توبولار کرکره برقی اورال ۱۲۰ نیوتنتماس بگیرید
۳موتور توبولار کرکره برقی اورال ۱۴۰ نیوتنتماس بگیرید
۴موتور توبولار کرکره برقی اورال ۱۸۰ نیوتنتماس بگیرید
۵موتور توبولار کرکره برقی اورال ۱۴۰ نیوتن – UPS‌ دار (پک کامل)تماس بگیرید