موتور ساید کویکو ۸۰۰ , ۶۰۰ , ۳۰۰ کیلو بدون UPS quiko SIDE

موتور ساید کویکو 800 , 600 , 300 کیلو بدون UPS quiko SIDE

موتور کرکره برقی ساید کویکو دارای حداکثر ارتفاع ۹متر می باشد .
قطر لوله موتور کرکره برقی ساید کویکو ۱۶۰ میلی متر است .
قدرت ورودی این موتور کرکره ۶۰۵ وات می باشد .
موتور کرکره برقی ساید کویکو دور موتور ۶.۵ را دارا می باشد .

قیمت موتور کرکره برقی

۰۹۱۰۰۶۲۷۴۲۰-۰۲۱۸۸۹۴۸۵۶۰

موتور کرکره برقی ساید کویکو ۶۴۷ نیوتن است .
موتور کرکره امکان باز و بسته کردن درب توسط زنجیر در مواقع قطع برق را دارد .
امکان استفاده همزمان ۱۰۰ ریموت از ویزگیهای موتور کرکره ساید کویکو می باشد .

تعمیر موتور ساید کویکو