موتور ساید کویکو ۵۰۰ , ۳۰۰ کیلو با UPS quiko SIDE

موتور ساید کویکو 500 , 300 کیلو با UPS quiko SIDE

موتور کرکره برقی ساید کویکو دارای حداکثر ارتفاع ۹ متر می باشد .
قطر لوله موتور کرکره  ساید کویکو ۱۳۰ میلی متر است .
قدرت ورودی این موتور کرکره  ۲۶۴ وات می باشد .
موتور کرکره برقی ساید کویکو دور موتور ۶.۰ را دارا می باشد .
موتور کرکره برقی ساید کویکو ۶۰۶نیوتن است .

قیمت موتور کرکره برقی

۰۹۱۰۰۶۲۷۴۲۰-۰۲۱۸۸۹۴۸۵۶۰

موتور کرکره دارای سیستم برق اضطراری می باشد .
موتور کرکره دارای سیستم AUTO Reverse می باشد .
امکان نصب Photocell از ویژگیهای موتور کرکره برقی ساید کویکو می باشد .
امکان استفاده همزمان ۱۰۰ ریموت از دیگر ویژگیهای موتور کرکره می باشد .

تعمیر موتور ساید کویکو