محافظ و نگهدارنده جای پارکینگ Unipark

محافظ و نگهدارنده جای پارکینگ Unipark

محافظ و نگهدارنده جای پارکینگ Unipark

تعمیر نگهدارنده جای پارکینگ

قیمت راهبند –نگهدارنده جای پارک

۰۹۱۰۰۶۲۷۴۲۰-۰۲۱۸۸۹۴۸۵۶۰

محافظ و نگهدارنده جای پارکینگ

در دو مدل موجود می باشد

ابتکاری نو در رزرو فضای پارکینگ ، یا در هر محیط دیگر ، اعم از مسکونی ، صنعتی و یا جمعی است. این اجازه می دهد تا با استفاده از این سیستم به طور اتومات ( ریموت ) جای پارک اتومبیل خود را همواره حفظ نمایید .

لیست قیمت راهبند نگهدارنده جای پارکینگ قائم