لیست قیمت موتور توبولار تسلا

لیست قیمت موتور توبولار تسلا

قیمت موتور کرکره برقی

۰۹۱۰۰۶۲۷۴۲۰-۰۲۱۸۸۹۴۸۵۶۰

ردیفشرح کالاقیمت واحد (تومان)
لیست قیمت موتور توبولار تسلا
۱موتور توبولار  تسلا کرکره برقی ۱۰۰ نیوتنتماس بگیرید
۲موتور توبولار تسلا کرکره برقی ۱۲۰ نیوتنتماس بگیرید
۳موتور توبولار تسلا کرکره برقی ۱۴۰ نیوتنتماس بگیرید