قیمت موتور کرکره ساید تیونی

قیمت موتور کرکره ساید تیونی

قیمت موتور ساید کرکره برقی تیونی

۰۹۱۰۰۶۲۷۴۲۰-۰۲۱۸۸۹۴۸۵۶۰

قیمت موتور کرکره برقی

ردیفشرح کالاقیمت واحد(تومان)
۱موتور ساید AC 30 متر مربعی Tiuny تیونی ( ۲ ریموت ) ۴۰۴,۰۰۰
۲موتور ساید DC 30 متر مربعی Tiuny تیونی ( ۲ ریموت ) ۶۲۵,۰۰۰


وبلاگ گروه فنی قائم دٌر