قیمت موتور کرکره برقی CAB کب

قیمت موتور کرکره برقی CAB کب

قیمت موتور کرکره برقی CAB کب

۰۹۱۰۰۶۲۷۴۲۰-۰۲۱۸۸۹۴۸۵۶۰

قیمت موتور کرکره برقی

ردیفشرح کالاقیمت (تومان)
۱موتور کرکره CAB ۱۸۰ ایتالیا۵۹۰,۰۰۰
۲موتور کرکره CAB ۲۸۰ ایتالیا۷۴۰,۰۰۰

وبلاگ گروه فنی قائم دٌر