قیمت موتور و متعلقات پاور POWER

قیمت موتور و متعلقات پاور POWER

قیمت موتور و متعلقات پاور POWER

۰۹۱۰۰۶۲۷۴۲۰-۰۲۱۸۸۹۴۸۵۶۰

شرح کالاقیمت ( ریال)تصاویر
موتور ساید POWER۳۰۰ AC‌ بدون upsتلفنی – به روز
    ۵۰۰ AC‌ بدون upsتلفنی – به روز
    ۳۰۰ DC‌ با upsتلفنی – به روز
    ۵۰۰ DC‌ با upsتلفنی – به روز
ریل با زوار و موئیآهنی لبه ۶۴۵۰/۰۰۰
آهنی لبه ۸۴۹۰/۰۰۰
آهنی لبه ۱۰۵۴۰/۰۰۰
آآلومینیوم    ۴*۶۳۵۰/۰۰۰
تیغه قوس دار الومینیومآکرول    Akrollتلفنی – به روز
آلما    Almaتلفنی – به روز

 

توضیحات :

– حداکثر زمان تحویل سفارش ۱۰ – ۱۲ روز کاری می باشد.
– اعتبار لیست قیمت فوق فقط ۲ روز کاری ( ۴۸ ساعت ) می باشد.
– هزینه حمل از درب کارخانه  و بسته بندی سفارش به عهده کارفرما می باشد.
– برای عرض های بالاتر از ۶ متر هزینه جوش شاخه ای ۱۷۰/۰۰۰ ریال جداگانه محاسبه می شود.
– هزینه ریل کرکره ها ( به جزء تیغه های قوسدار آلومینیوم ) به صورت جداگانه ( طبق لیست قیمت ) محاسبه می شود.
– قیمت تیغه های وسط دهانه طرح S و تخت لوله استیل ۱۵۰/۰۰۰ ریال بالاتر از قیمت های فوق می باشد.
– قیمت های فوق شامل رنگ شفاف بوده و قیمت تیغه های رنگی مترمربع ۱۰۰/۰۰۰ ریال بالاتر از قیمت های فوق می باشد.
– تیغه های پلی کربنات مونتاژ شده با مواد بایر آلمان ( امکان بازدید از کارخانه ) می باشد.