قیمت موتور صنعتی بارزانته

قیمت موتور صنعتی بارزانته

قیمت موتور توبلار صنعتی کرکره برقی بارزانته

۰۹۱۰۰۶۲۷۴۲۰-۰۲۱۸۸۹۴۸۵۶۰

قیمت موتور کرکره برقی 

ردیفشرح کالاقیمت واحد(تومان)
۱موتور توبلار صنعتی کرکره برقی بارزانته ۱۴۰ نیوتن۱,۵۹۰,۰۰۰
۲موتور توبلار صنعتی کرکره برقی بارزانته ۱۸۰ نیوتنتماس بگیرید
۳موتور توبلار صنعتی کرکره برقی بارزانته ۲۳۰  نیوتنتماس بگیرید
۴موتور توبلار صنعتی کرکره برقی بارزانته ۳۰۰  نیوتنتماس بگیرید

وبلاگ گروه فنی قائم دٌر