قیمت موتور ساید OCO

قیمت موتور ساید OCO

قیمت موتور ساید کرکره برقی oco

۰۹۱۰۰۶۲۷۴۲۰-۰۲۱۸۸۹۴۸۵۶۰

قیمت موتور کرکره برقی

قیمت موتور صنعتی OCO قائم

ردیفشرح کالاقیمت واحد(تومان)
۱موتور ساید کرکره برقی oco ۳۰۰  نیوتن –  بدون UPS AC۳۶۵۰۰۰
۲موتور ساید کرکره برقی oco ۵۰۰  نیوتن –  بدون UPS AC۳۷۵۰۰۰
۳موتور ساید کرکره برقی oco ۳۰۰ نیوتن –  با UPS DC۵۴۰۰۰۰
۴موتور ساید کرکره برقی oco ۳۰۰ نیوتن –  با UPS DC۵۰۵۰۰۰
۴موتور ساید کرکره برقی oco ۵۰۰  نیوتن –  با UPS DC۵۴۸۰۰۰

وبلاگ گروه فنی قائم دٌر