قیمت موتور ساید سیگما BLAKC

قیمت موتور ساید سیگما BLAKC

قیمت موتور ساید سیگما BLACK کرکره برقی 

۰۹۱۰۰۶۲۷۴۲۰-۰۲۱۸۸۹۴۸۵۶۰

قیمت موتور کرکره برقی

ردیفشرح کالاقیمت واحد(تومان)
۱موتورسایدکرکره برقی سیگما ۳۰۰ AC  نیوتن – بدون باتری –  بدون  UPSتماس بگیرید
۲موتورسایدکرکره برقی سیگما ۳۰۰ AC  نیوتن GREEN گرین – با  UPSتماس بگیرید
۳موتورسایدکرکره برقی سیگما ۵۰۰ AC نیوتن – بدون باتری – بدون  UPSتماس بگیرید
۴موتورسایدکرکره برقی سیگما ۵۰۰ DC نیوتن – همراه با باتری – با  UPSتماس بگیرید

وبلاگ گروه فنی قائم دٌر