قیمت موتور ساید سیماران

قیمت موتور ساید سیماران

قیمت موتور ساید کرکره برقی سیماران simaran

۰۹۱۰۰۶۲۷۴۲۰-۰۲۱۸۸۹۴۸۵۶۰

قیمت موتور کرکره برقی

ردیف

شرح کالاقیمت واحد(تومان)

۱

موتور ساید کرکره برقی سیماران۵۰۰  نیوتن –  بدون UPSتماس بگیرید
۲موتور ساید کرکره برقی سیماران۳۰۰  نیوتن –  بدون UPSتماس بگیرید

۳

موتور ساید کرکره برقی سیماران۵۰۰  نیوتن –  با UPSموجود نیست

۴

موتور ساید کرکره برقی سیماران۳۰۰  نیوتن –  با UPSموجود نیست
۵موتور ساید کرکره برقی سیماران۶۰۰  نیوتن –  بدون UPSموجود نیست
۶موتور ساید کرکره برقی سیماران۸۰۰  نیوتن –  بدون UPSتماس بگیرید

وبلاگ گروه فنی قائم دٌر