قیمت موتور کرکره صنعتی پینکو

قیمت موتور کرکره صنعتی پینکو

قیمت موتور سانترال کرکره برقی پینکو pinko

۰۹۱۰۰۶۲۷۴۲۰-۰۲۱۸۸۹۴۸۵۶۰

قیمت موتور کرکره برقی

قیمت موتور کرکره صنعتی پینکو قائم

قیمت موتور کرکره صنعتی پینکو قائم

قیمت موتور کرکره صنعتی پینکو قائم

 

ردیف

شرح کالاقیمت واحد(تومان)
۱موتور سانترال کرکره برقیpinko پینکو ۱۶۰ نیوتن۴۱۰,۰۰۰

۲

موتور سانترال کرکره برقیpinko پینکو ۱۸۰ نیوتن۳۲۰,۰۰۰
۳موتور سانترال کرکره برقیpinko پینکو ۳۰۰ نیوتن  ۵۳۰,۰۰۰

وبلاگ گروه فنی قائم دٌر