قیمت موتورکرکره ساید کازا

قیمت موتورکرکره ساید کازا

قیمت موتور ساید کرکره برقی کازا  

وبلاگ گروه فنی قائم دٌر

۰۹۱۰۰۶۲۷۴۲۰-۰۲۱۸۸۹۴۸۵۶۰

قیمت موتور کرکره برقی

قیمت موتورکرکره ساید کازا قائم قیمت موتورکرکره ساید کازا قائم قیمت موتورکرکره ساید کازا قائم

ردیفشرح  کالاقیمت واحد (تومان)
۱موتور ساید کرکره برقی کازا۲۰۰ نیوتن – با UPSموجود نیست
۲موتور ساید کرکره برقی کازا۳۰۰ نیوتن – بدون UPS۵۱۰,۰۰۰
۳موتور ساید کرکره برقی کازا۳۰۰ نیوتن – با UPS۶۹۰,۰۰۰
۴موتور ساید کرکره برقی کازا۵۰۰ نیوتن – بدون UPS۵۲۰,۰۰۰
۵موتور ساید کرکره برقی کازا۵۰۰ نیوتن – با UPS

۷۱۵,۰۰۰