قیمت موتور کرکره ساید پاور لیفت

قیمت موتور کرکره ساید پاور لیفت

قیمت موتور ساید کرکره برقی پاورلیفت

۰۹۱۰۰۶۲۷۴۲۰-۰۲۱۸۸۹۴۸۵۶۰

قیمت موتور کرکره برقی

ردیف

شرح کالاقیمت واحد(تومان)
۱موتور ساید کرکره برقی پاور لیفت ۲۰۰ نیوتن –  بدون UPSتماس بگیرید

۲

موتور ساید کرکره برقی پاور لیفت ۳۰۰ نیوتن –  بدون UPSتماس بگیرید
۳موتور ساید کرکره برقی پاور لیفت ۵۰۰ نیوتن –  با UPSتماس بگیرید

۴

موتور ساید کرکره برقی پاور لیفت ۳۰۰ نیوتن –  با UPSتماس بگیرید
۵ موتور ساید کرکره برقی پاور لیفت ۵۰۰ نیوتن –  بدون UPSتماس بگیرید

۶

موتور ساید کرکره برقی پاور لیفت ۸۰۰ نیوتن –  با UPSتماس بگیرید
۷موتور ساید کرکره برقی پاور لیفت ۶۰۰ نیوتن –  با UPSموجود نیست

وبلاگ گروه فنی قائم دٌر