قیمت موتور کرکره ساید مارک اتومات

قیمت موتور کرکره ساید مارک اتومات

قیمت موتورساید کرکره برقی اتومات

وبلاگ گروه فنی قائم دٌر

۰۹۱۰۰۶۲۷۴۲۰-۰۲۱۸۸۹۴۸۵۶۰

قیمت موتور کرکره برقی

ردیفشرح کالاقیمت واحد(تومان)
۱

موتور ساید کرکره برقی

اتومات ۳۰۰ نیوتن – بدون باتری – بدون UPS 

۵۹۵,۰۰۰

۲

موتور ساید کرکره برقی

اتومات ۳۰۰ نیوتن – با باتری – با UPS

۸۰۱,۰۰۰
۳

موتور ساید کرکره برقی

اتومات ۶۰۰ نیوتن – بدون باتری – بدون UPS

۶۰۳,۰۰۰

۴

موتور ساید کرکره برقی

اتومات ۶۰۰ نیوتن – با باتری – با UPS

۸۱۱,۰۰۰

۵

موتور ساید کرکره برقی

اتومات ۱۰۰۰ نیوتن – بدون باتری – بدون UPS

۹۱۴,۰۰۰
۶

موتور ساید کرکره برقی

اتومات ۱۰۰۰ نیوتن – با باتری – با UPS

۱,۰۷۱,۰۰۰

۷

موتور ساید کرکره برقی

اتومات ۱۵۰۰ نیوتن – بدون باتری – بدون UPS

موجود نیست