قیمت موتور کرکره ساید سیگما بلو BLUE

قیمت موتور کرکره ساید سیگما

قیمت موتور ساید کرکره برقی سیگما sigma بلو BLUE

۰۹۱۰۰۶۲۷۴۲۰-۰۲۱۸۸۹۴۸۵۶۰

قیمت موتور کرکره برقی

قیمت موتور کرکره ساید سیگما قائم قیمت موتور کرکره ساید سیگما قائم

قیمت موتور کرکره ساید سیگما قائمقیمت موتور کرکره ساید سیگما قائم

ردیفشرح کالاقیمت واحد(تومان)
۱موتورسایدکرکره برقی سیگما ۳۰۰ AC  نیوتن – بدون باتری –  بدون  UPSتماس بگیرید
۲موتورسایدکرکره برقی سیگما ۳۰۰ AC  نیوتن GREEN گرین – با  UPSتماس بگیرید
۳موتورسایدکرکره برقی سیگما ۵۰۰ AC نیوتن – بدون باتری – بدون  UPSتماس بگیرید
۴موتورسایدکرکره برقی سیگما ۵۰۰ DC نیوتن – همراه با باتری – با  UPSتماس بگیرید

وبلاگ گروه فنی قائم دٌر