قیمت موتورکرکره ساید سویل

قیمت موتورکرکره ساید سویل

قیمت موتور ساید کرکره برقی سویل sevil

۰۹۱۰۰۶۲۷۴۲۰-۰۲۱۸۸۹۴۸۵۶۰

وبلاگ گروه فنی قائم دٌر

قیمت موتور کرکره برقی

تعمیر قیمت موتورکرکره ساید سویل

تعمیر قیمت موتورکرکره ساید سویلتعمیر قیمت موتورکرکره ساید سویل تعمیر قیمت موتورکرکره ساید سویل    

ردیفشرح کالاقیمت واحد(تومان)
۱

موتور ساید کرکره برقی

سویل ۳۰۰AC نیوتن – بدون باتری – بدون UPS

۴۸۹,۰۰۰
۲

موتور ساید کرکره برقی

سویل ۳۰۰Dc نیوتن – همراه با باتری – با UPS

موجود نیست
۳

موتور ساید کرکره برقی

سویل ۵۰۰ نیوتن – بدون باتری – بدون UPS

موجود نیست
۴

موتور ساید کرکره برقی

سویل ۵۰۰ نیوتن – همراه با باتری – با UPS

موجود نیست
۵

موتور ساید کرکره برقی

سویل ۶۰۰AC نیوتن – بدون باتری -بدون UPS

۵۰۰,۰۰۰
۶

موتور ساید کرکره برقی

سویل ۶۰۰DC نیوتن – همراه با باتری – با UPS

موجود نیست
۷

موتور ساید کرکره برقی

سویل  ۱۰۰۰  نیوتن – بدون باتری – بدون UPS

موجود نیست