قیمت موتور کرکره ساید اینفینتی

قیمت موتور کرکره ساید اینفینتی

قیمت موتور ساید کرکره برقی اینفینیتی

۰۹۱۰۰۶۲۷۴۲۰-۰۲۱۸۸۹۴۸۵۶۰

قیمت موتور کرکره برقی

ردیفشرح کالاقیمت واحد(تومان)
۱موتور ساید کرکره برقی اینفینیتی۲۰۰ نیوتن –  بدون UPS۵۷۰,۰۰۰
۲موتور ساید کرکره برقی اینفینیتی۳۰۰ نیوتن –  بدون UPS۵۸۵,۰۰۰
۳موتورسایدکرکره برقیاینفینیتی۳۰۰ نیوتن –  با UPS۸۵۰,۰۰۰
۴موتور ساید کرکره برقی اینفینیتی۵۰۰ نیوتن –  با UPS۶۰۵,۰۰۰
۵موتور ساید کرکره برقی اینفینیتی۶۰۰ نیوتن –  بدون UPSموجود نیست
۶موتور ساید کرکره برقی اینفینیتی۸۰۰ نیوتن –  بدون UPS۹۳۵,۰۰۰

قیمت موتور کرکره ساید اینفینتی قائم

قیمت موتور کرکره ساید اینفینتی قائمقیمت موتور کرکره ساید اینفینتی قائم


وبلاگ گروه فنی قائم دٌر