قیمت موتور ساید الرو کرکره برقی

قیمت موتور ساید الرو

قیمت موتور ساید الرو هندلی کرکره برقی

۰۹۱۰۰۶۲۷۴۲۰-۰۲۱۸۸۹۴۸۵۶۰

قیمت موتور کرکره برقی

ردیفشرح کالاقیمت واحد(تومان(
۱موتورR120 هندل دار eleroتماس بگیرید
۲موتورR150 معمولی eleroتماس بگیرید
۳موتورR150هندل دار eleroتماس بگیرید
۴موتورR180 هندل دار eleroتماس بگیرید
۵موتورR230 ساده eleroتماس بگیرید
۶موتورR230 هندل دار eleroتماس بگیرید
۷موتورR300 هندل دار eleroتماس بگیرید
۸موتور گیر بکسی elero 250 Nmتماس بگیرید
۹موتور گیر بکسی ۲۵۰Nm سرعتی eleroتماس بگیرید
۱۰موتور گیر بکسی elero 350 Nmتماس بگیرید
۱۱موتور گیر بکسی elero 500 Nmتماس بگیرید
۱۲موتور گیر بکسی ۵۰۰Nm سرعتی eleroتماس بگیرید
۱۳موتور گیر بکسی elero 750 Nmتماس بگیرید

قیمت های فوق با احتساب مالیات بر ارزش افزوده می باشد.توجه :

ارائه مشخصات خرید اعم از (کارت ملی، شناسنامه ملی ،شماره اقتصادی و …) در زمان خرید الزامی می باشد.

سایت های مرتبط : موتور کرکره برقی الروELEROE – وبلاگ گروه فنی قائم دٌر

برچسب ها : تعمیر موتور کرکره برقی ساید الرو , موتور ساید الرو , موتور کرکره برقی الرو, قیمت موتور کرکره برقی ساید الرو , نصب موتور کرکره برقی الرو , موتور ساید الرو, موتور کرکره ساید الرو , موتور کرکره برقی الرو