قیمت موتورکرکره ساید استار لیفت

قیمت موتورکرکره ساید استار لیفت

قیمت موتور ساید کرکره برقی استار لیفت

۰۹۱۰۰۶۲۷۴۲۰-۰۲۱۸۸۹۴۸۵۶۰

وبلاگ گروه فنی قائم دٌر

قیمت موتور کرکره برقی

ردیف

شرح کالا

قیمت واحد(تومان)

۱

موتور ساید کرکره برقی استار لیفت۵۰۰  نیوتن –  بدون UPSتماس بگیرید
۲موتور ساید کرکره برقی استار لیفت۳۰۰  نیوتن –  بدون UPSتماس بگیرید

۳

موتور ساید کرکره برقی استار لیفت۵۰۰  نیوتن –  با UPSموجود نیست
۴موتور ساید کرکره برقی استار لیفت۳۰۰  نیوتن –  با UPSتماس بگیرید

۵

موتور ساید کرکره برقی استار لیفت۶۰۰  نیوتن –  بدون UPSموجود نیست
۶موتور ساید کرکره برقی استار لیفت۸۰۰  نیوتن –  بدون UPSتماس بگیرید

۷

موتور ساید کرکره برقی استار لیفت۱۰۰۰  نیوتن –  بدون UPSتماس بگیرید
۸موتور ساید کرکره برقی استار لیفت۱۵۰۰  نیوتن –  بدون UPSموجود نیست