قیمت موتورکرکره سانترال ACM

قیمت موتورکرکره سانترال ACM

قیمت موتور سانترال کرکره برقیACM

وبلاگ گروه فنی قائم دٌر

۰۹۱۰۰۶۲۷۴۲۰-۰۲۱۸۸۹۴۸۵۶۰

قیمت موتور کرکره برقی

قیمت موتورکرکره سانترال ACM قائمقیمت موتورکرکره سانترال ACM قائم

ردیف

شرح کالا

قیمت واحد(تومان)

۱

موتور سانترال کرکره برقی ۱۸۰ کیلو ACM مدل titans

موجود نیست

۲

موتور سانترال کرکره برقی ۲۳۰ کیلو ACM مدل uni titan her

تماس بگیرید

۳

موتور سانترال کرکره برقی ۲۳۰ کیلو ACM مدل titan 200 bme

تماس بگیرید