قیمت موتورکرکره سانترال پینکو

قیمت موتورکرکره سانترال پینکو

قیمت موتور سانترال کرکره برقی پینکو pinko

وبلاگ گروه فنی قائم دٌر

۰۹۱۰۰۶۲۷۴۲۰-۰۲۱۸۸۹۴۸۵۶۰

قیمت موتور کرکره برقی

قیمت موتورکرکره سانترال پینکو قائمقیمت موتورکرکره سانترال پینکو قائم

ردیفشرح کالاقیمت واحد(تومان)
۱موتور سانترال کرکره برقی pinko پینکو ۱۶۰ نیوتن۴۴۰,۰۰۰
۲موتور سانترال کرکره برقی pinko پینکو ۱۸۰ نیوتن۴۵۰,۰۰۰
۳موتور سانترال کرکره برقی pinko پینکو ۳۰۰ نیوتن  ۶۸۵,۰۰۰