قیمت موتورکرکره توبلار سویل

قیمت موتورکرکره توبلار سویل

قیمت موتور توبلار کرکره برقی سویل

۰۹۱۰۰۶۲۷۴۲۰-۰۲۱۸۸۹۴۸۵۶۰

وبلاگ گروه فنی قائم دٌر

قیمت موتور کرکره برقی

قیمت موتورکرکره توبلار سویل قائم قیمت موتورکرکره توبلار سویل قائم

ردیفشرح کالاقیمت واحد(تومان)
۱موتور توبلار کرکره برقی سویل ۱۲۰ نیوتنموجود نیست
۲موتور توبلار کرکره برقی سویل ۱۴۰ نیوتنموجود نیست
۳موتور توبلار کرکره برقی سویل ۲۳۰نیوتن۶۱۰,۰۰۰