قیمت موتورکرکره توبلار اینفینتی

قیمت موتورکرکره توبلار اینفینتی

قیمت موتور توبلار کرکره برقی اینفینیتی

۰۹۱۰۰۶۲۷۴۲۰-۰۲۱۸۸۹۴۸۵۶۰

وبلاگ گروه فنی قائم دٌر

قیمت موتور کرکره برقی

ردیفشرح کالاقیمت واحد(تومان)
۱موتور توبلار کرکره برقی اینفینیتی ۳۰ نیوتنموجود نیست
۲موتور توبلار کرکره برقی اینفینیتی ۵۰ نیوتنموجود نیست
۳موتور توبلار کرکره برقی اینفینیتی ۶۰ نیوتن۲۹۵,۰۰۰
۴موتور توبلار کرکره برقی اینفینیتی ۸۰ نیوتن۳۴۰,۰۰۰
۵موتور توبلار کرکره برقی اینفینیتی ۱۰۰ نیوتن۳۵۰,۰۰۰
۶موتور توبلار کرکره برقی اینفینیتی ۱۲۰ نیوتن۳۵۵,۰۰۰
۷موتور توبلار کرکره برقی اینفینیت ۱۴۰ نیوتن۳۶۰,۰۰۰
۸موتور توبلار کرکره برقی اینفینیتی ۱۸۰ نیوتن۵۳۰,۰۰۰
۹موتور توبلار کرکره برقی اینفینیتی ۲۳۰ نیوتن۵۳۵,۰۰۰
۱۰موتور توبلار کرکره برقی اینفینیتی ۳۰۰ نیوتنموجود نیست