قیمت موتور توبلار الرو کرکره برقی

قیمت موتورکرکره توبلار الرو

قیمت موتور توبلار الرو

قیمت موتور توبلار الرو elero کرکره برقی

۰۹۱۰۰۶۲۷۴۲۰-۰۲۱۸۸۹۴۸۵۶۰

قیمت موتور کرکره برقی

ردیفشرح کالاقیمت واحد(تومان)
۱موتور توبلار کرکره برقی الرو۱۰۰ نیوتن هندل دار elero

rpm=12   voltage=230v 50hz

۱ single phase

call
۲موتور توبلار کرکره برقی الرو۱۲۰ نیوتن معمولی elero

rpm=12 voltage=230v 50hz

۱ single phase

call
۳موتور توبلار کرکره برقی الرو۱۲۰ نیوتن

elero هندل دار

rpm=12 voltage=230v 50hz

single phase

call
۴موتور توبلار کرکره برقی الرو ۱۵۰ نیوتن

rpm=12   معمولی elero voltage=230v 50hz

۱ single phase

call
۵موتور توبلار کرکره برقی الرو۱۵۰ نیوتن هندل دار elero

rpm=12   voltage=230v 50hz

۱ single phase

call
۶موتور توبلار کرکره برقی الرو۱۸۰ نیوتن صنعتی معمولی elero

rpm=12   voltage=230v 50hz

۱ single phase

call
۷موتور توبلار کرکره برقی الرو۲۳۰ نیوتن صنعتی  هندل دار elero

rpm=12 voltage=230v 50hz

۱ single phase

call
۸موتور توبلار کرکره برقی الرو صنعتی نیوتن ۲۳۰ معمولی

rpm=12   voltage=230v 50hz

۱ single phase elero

call
۹موتور توبلار کرکره برقی الرو صنعتی نیوتن ۳۰۰  معمولی elero

rpm=12 voltage=230v 50hz

۱ single phase

call
۱۰موتور توبلار کرکره برقی الرو صنعتی نیوتن ۳۰۰   هندل دار elero

rpm=12 voltage=230v 50hz

۱ single phase

call

وب سایت جک ریلی : الرو – وبلاگ گروه فنی قائم دٌر

برچسب ها : تعمیر موتور توبلار الرو  , نصب موتور توبلارالرو , موتور توبلار الرو ایرانی , نصب موتور پرسرعت آتش نشانی الرو