قیمت موتورکرکره توبلار اسمارت

قیمت موتورکرکره توبلار اسمارت

قیمت موتور توبلار کرکره برقی اسمارت

۰۹۱۰۰۶۲۷۴۲۰-۰۲۱۸۸۹۴۸۵۶۰

قیمت موتور کرکره برقی

قیمت موتورکرکره توبلار اسمارت قائم قیمت موتورکرکره توبلار اسمارت قائم قیمت موتورکرکره توبلار اسمارت قائم

ردیفشرح کالاقیمت واحد(ریال)
۱موتور توبلار کرکره برقی اسمارت۸۰نیوتنتماس بگیرید
۲موتور توبلار کرکره برقی اسمارت ۱۰۰نیوتنتماس بگیرید
۳موتور توبلار کرکره برقی اسمارت ۱۲۰نیوتنتماس بگیرید
۴موتور توبلار کرکره برقی اسمارت ۱۴۰نیوتنتماس بگیرید
۵موتور توبلار کرکره برقی اسمارت ۲۳۰نیوتنتماس بگیرید
۶موتور توبلار کرکره برقی اسمارت ۳۰۰نیوتن۱,۳۴۸,۰۰۰
۷توبولار DC اسمارت ۱۰۰ نیوتن با کنترل باکس اسمارت۱,۴۷۵,۰۰۰
ردیفشرح کالاقیمت واحد(ریال)
۱موتور توبلار اسمارت صنعتی ۱۸۰ نیوتنموجود نیست
۲موتور توبلار صنعتی اسمارت ۲۳۰ نیوتنموجود نیست
۳موتور توبلار کرکره برقی صنعتی اسمارت ۳۰۰ نیوتن ۷,۷۱۲,۵۰۰