راه بند پارکینگ تائو tau ایتالیا

راه بند پارکینگ تائو tau ایتالیا

راه بند پارکینگ تائو tau ایتالیا

۰۹۱۰۰۶۲۷۴۲۰-۰۲۱۸۸۹۴۸۵۶۰

قیمت راهبند

ردیفشرح کالا

قیمت

واحد

تومان )

۱RBLO4METR12V DC24راهبند پارکینگ تائو مدل ولتDC۴ متری 

برای نصب تا عرض ۴ متر مجهز به مدار انکدر نوری مادون قرمز بازو شو ۱.۲ ثانیه پک تجهیزات : تابلو فرمان ,بازو ,کابین با قابلیت افزایش: آنتن ,ریموت 

۳۸۱۵۰۰۰
۲راه بند اتوماتیک تائو tau6 متریCITY6METER12V DC۲۴ ولتDC

برای نصب تا عرض۶ متر مجهز به مدار انکدر نوری مادون قرمز بازو شو ۱.۲ ثانیه پک تجهیزات :تابلو فرمان ,بازو ,کابین با قابلیت افزایش:آنتن ,ریموت

۴۴۳۵۰۰۰