راه بند اتوماتیک فادینی

راه بند اتوماتیک فادینی

راه بند اتوماتیک فادینی

۰۹۱۰۰۶۲۷۴۲۰-۰۲۱۸۸۹۴۸۵۶۰

قیمت راهبند

ردیفشرح کالا

قیمت

واحد

ریال )

۱

پکیج کامل راهبند ستونی FADINIایتالیا مدل TALOS

شامل: موتور، میله،  ۱عدد ریموت و شبرنگ می باشد

تماس بگیرید
۲

پکیج کامل راهبند FADINI ایتالیا مدلBARRI۸۸ با اهرم ۴متری

شامل: موتور، میله،  ۱عدد ریموت و شبرنگ می باشد

تماس بگیرید
۳

پکیج کامل راهبند FADINI ایتالیا مدل  BAYT۹۸۰ با اهرم ۴متری

شامل: موتور، میله، ۱عدد ریموت و شبرنگ می باشد

تماس بگیرید
۴

پکیجکاملFADINIایتالیامدلBAYT۹۸۰بااهرم۶ متری

شامل: موتور، میله، ۱عدد ریموت و شبرنگ می باشد

تماس بگیرید