راه بند اتوماتیک بولارد سه آ sea

راه بند اتوماتیک بولارد سه آ sea

راه بند اتوماتیک بولارد سه آ sea

۰۹۱۰۰۶۲۷۴۲۰-۰۲۱۸۸۹۴۸۵۶۰

قیمت راهبند

ردیفشرح کالا

قیمت

واحد

تومان )

۱راهبند اتوماتیکsea مدل verg24 فول الکترو مکانیک

با حداقل تجهیزات شامل:سیستم موتوری ۲۴ ولت _بازو ۵ متری _بیس پلیت_پایه ثابت _ریموت کنترل بازو_برد کنترل فلاش کننده Ip 54تابلو و تجهیزات IP 66 و شامل دستگاه وبازویی ترددنامحدود

تماس بگیرید
۲راهبند اتوماتیک  sea   مدل  velaspeed    فول الکترو هیدرولیک 

با حداقل تجهیزات شامل:سیستم موتوری ۲۲۰ ولت _بازو ۳ متری _بیس پلیت_پایه ثابت _ریموت کنترل بازو_برد کنترل فلاش کننده IP۵۴ تابلو وتجهیزات وip ۶۶ شامل دستگاه وبازویی تردد نامحدود

تماس بگیرید
۳راه بند پارکینگ sea مدلsprint   فول الکترو هیدرولیک

با حداقل تجهیزات شامل:سیستم موتوری ۲۲۰  ولت _بازو ۵ متری _بیس پلیت_پایه ثابت _ریموت کنترل بازو_برد کنترل فلاش کننده ۵۴ تابلو وتجهیزات و IP۶۶ شامل دستگاه وبازویی ترددنامحدود

تماس بگیرید
۴راهبند اتوماتیک Sea مدل vel land فول الکترو هیدرولیک

با حداقل تجهیزات شامل:سیستم موتوری ۲۲۰  ولت _بازو ۶  متری _بیس پلیت_پایه ثابت _ریموت کنترل بازو_برد کنترل فلاش کننده IP۵۴ تابلو وتجهیزات و ۶۶ شامل دستگاه و بازویی ترددنامحدود ip

تماس بگیرید
۵راهبند اتوماتیک ستونی بولارد bull sea ایتالیا

الکترو هیدرولیک مقاوم دربرابر وسیله نقلیه تا وزن ۸ تن با سرعت ۱۰۰ کیلومتر قطر ۲۷۵ میلیمتر و ارتفاع ۶۵۰ میلیمتر

تماس بگیرید
۶راهبند اتوماتیک ستونی بولارد فک الکترو هیدرولیک

مقاوم دربرابر وسیله نقلیه تا وزن ۸ تن با سرعت ۱۰۰ کیلومتر قطر ۲۷۵ میلیمتر و ارتفاع ۱.۳۰

تماس بگیرید