راهنمای نصب درب اتوماتیک شیشه ای لابل label اولوس ۹۰

راهنمای نصب درب اتوماتیک شیشه ای لابل label اولوس ۹۰

 

قیمت درب شیشه ای اتومات

۰۹۱۰۰۶۲۷۴۲۰  –  ۰۲۱۸۸۹۴۸۵۶۰

قیمت درب شیشه ای لابل

درب اتوماتیک شیشه ای لابل label

درب اتوماتیک شیشه ای label لابل

اپراتور شیشه ای کشویی  درب اتوماتیک(Sliding) لابل (Label) ایتالیا در دو مدل Evolus 90 و Evolus 150 موجود می باشد.

 

مشخصات فنی درب اتوماتیک شیشه ای Label مدل  

Evolus 90

 • عرض بازشو : برای درب تک لنگه کشویی ۳۰۰۰- ۷۰۰ میلی متر و برای دو لنگه کشویی ۳۰۰۰- ۹۰۰ میلی متر
 • حداکثر وزن درب ها : برای درب تک لنگه کشویی ۱۳۰ Kg  و برای دو لنگه کشویی  ۹۰ + ۹۰ Kg
 • سرعت باز شدن : برای درب تک لنگه و دو لنگه کشویی ۰.۷ m/s
 • سرعت بسته شدن : برای درب تک لنگه و دو لنگه کشویی  ۰.۶ m/s
 • ابعاد H*P  : برای درب تک لنگه  و دو لنگه کشویی ۱۵۰*۱۲۰ mm
 • زمان باز ماندن : برای درب تک لنگه و دو لنگه کشویی ، حداکثر ۲۰ ثانیه
 • دمای کاری : برای درب تک لنگه و دو لنگه کشویی از ۲۰- تا ۵۰+ درجه سانتی گراد
 • درجه استاندارد حفاظتی:  IP22
 • حداکثر طول افقی : برای درب تک لنگه و دو لنگه کشویی ۶۵۰۰ mm

 

مشخصات فنی درب برقی شیشه ای Label مدل Evolus 150

اپراتور درب شیشه ای لابل

 • عرض بازشو : برای درب تک لنگه کشویی ۳۰۰۰- ۷۰۰  میلی متر و برای دو لنگه کشویی ۳۰۰۰- ۹۰۰  میلی متر
 • حداکثر وزن درب ها : برای درب تک لنگه کشویی ۲۰۰ Kg  و برای دو لنگه کشویی ۱۵۰+۱۵۰ Kg
 • سرعت باز شدن : برای درب تک لنگه و دو لنگه کشویی ۰.۷ m/s
 • سرعت بسته شدن : برای درب تک لنگه و دو لنگه کشویی  ۰.۶ m/s
 • ابعاد H*P  : برای درب تک لنگه  و دو لنگه کشویی ۱۵۰*۱۲۰ mm
 • زمان باز ماندن : برای درب تک لنگه و دو لنگه کشویی ، حداکثر ۲۰ ثانیه
 • دمای کاری : برای درب تک لنگه و دو لنگه کشویی از ۲۰- تا ۵۰+ درجه سانتی گراد
 • درجه استاندارد حفاظتی:  IP22
 • حداکثر طول افقی : برای درب تک لنگه و دو لنگه کشویی ۶۵۰۰ mm
 • اپراتور شیشه ای تلسکوپی (Telescopic) لابل (Label) ایتالیا در دو مدل Evolus T200 و Evolus T300 موجود می باشد.

 

مشخصات فنی در اتوماتیک شیشه ای Label مدل  Evolus T200:

 • عرض بازشو : برای درب دو لنگه تلسکوپی ۴۰۰۰- ۸۰۰  میلی متر و برای چهار لنگه تلسکوپی ۴۰۰۰- ۱۶۰۰ میلی متر
 • حداکثر وزن درب ها : برای درب دو لنگه تلسکوپی ۱۰۰+۱۰۰ Kg و برای چهار لنگه تلسکوپی ۵۰+۵۰+۵۰+۵۰ Kg
 • سرعت باز شدن : برای هر لنگه از درب دو لنگه و چهار لنگه تلسکوپی ۰.۷ m/s
 • سرعت بسته شدن : برای هر لنگه از درب دو لنگه و چهار لنگه تلسکوپی  ۰.۶ m/s
 • ابعاد H*P :  برای درب دو لنگه  و چهار لنگه تلسکوپی ۲۱۰*۱۲۰ mm
 • زمان باز ماندن : برای درب دو لنگه و چهار لنگه تلسکوپی ، حداکثر ۲۰ ثانیه
 • دمای کاری : برای درب دو لنگه و چهار لنگه تلسکوپی از ۲۰- تا ۵۰+ درجه سانتی گراد
 • درجه استاندارد حفاظتی:  IP22
 • حداکثر طول افقی : برای درب تک لنگه و دو لنگه کشویی ۶۵۰۰ mm

 

مشخصات فنی درب  شیشه ای  اتوماتیک Labelمدل  Evolus T300:

 

 • عرض بازشو : برای درب دو لنگه تلسکوپی ۴۰۰۰- ۸۰۰ میلی متر و برای چهار لنگه تلسکوپی ۴۰۰۰- ۱۶۰۰ میلی متر
 • حداکثر وزن درب ها : برای درب دو لنگه تلسکوپی ۱۵۰+۱۵۰ Kg و برای چهار لنگه تلسکوپی ۷۵+۷۵+۷۵+۷۵ Kg
 • سرعت باز شدن : برای هر لنگه از درب دو لنگه و چهار لنگه تلسکوپی ۰.۷ m/s
 • سرعت بسته شدن : برای هر لنگه از درب دو لنگه و چهار لنگه تلسکوپی  ۰.۶ m/s
 • ابعاد H*P: برای درب دو لنگه  و چهار لنگه تلسکوپی ۲۱۰*۱۲۰ mm
 • زمان باز ماندن : برای درب دو لنگه و چهار لنگه تلسکوپی ، حداکثر ۲۰ ثانیه
 • دمای کاری : برای درب دو لنگه و چهار لنگه تلسکوپی از ۲۰- تا ۵۰+ درجه سانتی گراد
 • درجه استاندارد حفاظتی:   IP22
 • حداکثر طول افقی : برای درب تک لنگه و دو لنگه کشویی ۶۵۰۰ mm