راهبند BFT مدل مووی

راهبند BFT مدل مووی

راهبند بی اف تی bft مدل moovi

این راهبند ها که با قدرت های متفاوت جهت کنترل ابعاد و تردد های گونا گون طراحی و ساخته می شوند مطابق با استاندارد کلیه تجهیزات و سیستم های تولید شده توسط  BFT قابل برنامه ریزی و کنترل میباشند .

قیمت راهبند

۰۹۱۰۰۶۲۷۴۲۰-۰۲۱۸۸۹۴۸۵۶۰

تکنولژی سری راهبندها الکترو مکانیک  بر پایه سیستم محرکه شامل بر الکترو موتور و گیربکس بوده و تعادل بار بازو توسط فنر بالانس ایجاد میگردد که این ویژگی سبب ایجاد سرعت ثابت دربازوی متحرک راهبند می گردد و تنش های موضعی به طورکلی ازبین می رود . نکته دیگرعدم نیازدستگاه به سرویس و تنظیمات دوره ای می باشد در این مورد لازم به ذکر است که سیستم دربرابرتغییرات جوی ( دما ) از ۲۰- درجه سانتیگراد زیر صفر تا ۵۵ درجه سانتیگراد بالای صفر کارایی صددرصد داشته و همچنین با نوسانات شدید برق و حتی قطع برق به مدت زمان طولانی برنامه سیستم دچار اختلال نمی شود .

کلیه سیستم ها ازجمله راه بندها دارای ضریب ایمنی  IP24 (NEMA3)  و ولتاژ وآمپر مصرفی کم و قدرت بالا می باشند ،جریان مصرفی این راهبند ها معادل ۳۰۰ وات می باشد که نسبت به تجهیزات مشابه جریان بسیار پایین خواهد بود .
سری محصولات MOOVI   که محصولی از خانواده راهبند های BFT  میاشند . به ترتیب برای عرض ورودی (۳ تا ۵ متر ) که ولتاژ ورودی سیستم ها و همچنین توان خروجی گیربکس ها  ( ۲۳۰v/ac و ۳۶۰ N ) میباشد
سیستم از سرعت باز و بسته شدن بالایی برخوردار بوده که از ۴و۶  تا ۸ ثانیه قابل تنظیم و در طول حرکت با تغییر سرعت از ایجاد هر گونه تنش و ضربه کاسته شدهاست.

این راهبند ها که با قدرت های متفاوت جهت کنترل ابعاد و تردد های گونا گون طراحی و ساخته می شوند مطابق با استاندارد کلیه تجهیزات و سیستم های تولید شده توسط  BFT قابل برنامه ریزی و کنترل میباشند .

تکنولژی سری راهبندها الکترو مکانیک  بر پایه سیستم محرکه شامل بر الکترو موتور و گیربکس بوده و تعادل بار بازو توسط فنر بالانس ایجاد میگردد که این ویژگی سبب ایجاد سرعت ثابت دربازوی متحرک راهبند می گردد و تنش های موضعی به طورکلی ازبین می رود . نکته دیگرعدم نیازدستگاه به سرویس و تنظیمات دوره ای می باشد در این مورد لازم به ذکر است که سیستم دربرابرتغییرات جوی ( دما ) از ۲۰- درجه سانتیگراد زیر صفر تا ۵۵ درجه سانتیگراد بالای صفر کارایی صددرصد داشته و همچنین با نوسانات شدید برق و حتی قطع برق به مدت زمان طولانی برنامه سیستم دچار اختلال نمی شود .

کلیه سیستم ها ازجمله راه بندها دارای ضریب ایمنی  IP24 (NEMA3)  و ولتاژ وآمپر مصرفی کم و قدرت بالا می باشند ،جریان مصرفی این راهبند ها معادل ۳۰۰ وات می باشد که نسبت به تجهیزات مشابه جریان بسیار پایین خواهد بود .
سری محصولات MOOVI   که محصولی از خانواده راهبند های BFT  میاشند . به ترتیب برای عرض ورودی (۳ تا ۵ متر ) که ولتاژ ورودی سیستم ها و همچنین توان خروجی گیربکس ها  ( ۲۳۰v/ac و ۳۶۰ N ) میباشد
سیستم از سرعت باز و بسته شدن بالایی برخوردار بوده که از ۴و۶  تا ۸ ثانیه قابل تنظیم و در طول حرکت با تغییر سرعت از ایجاد هر گونه تنش و ضربه کاسته شدهاست.

Model

Voltage

Boom length

P940026 00002 MOOVI 30

۲۳۰ V

۳ m

P940028 00002 MOOVI 50

۲۳۰ V

۵ m

P940030 00002 MOOVI 30S

۲۳۰ V

۳ m

P940029 00002 MOOVI 50 RMM

۲۳۰ V

۵ m