راهبند کنترل تردد کامه CAME

راهبند کنترل تردد کامه CAME

راهبند کنترل تردد کامه CAME

۰۹۱۰۰۶۲۷۴۲۰-۰۲۱۸۸۹۴۸۵۶۰

قیمت راهبند

ردیفشرح کالا

قیمت

واحد

تومان )

۱راه بند ۴ متری gard  g-208
مدل : Complete set(Came-italy(24vکابین- بوم ۴ متری – دو عدد ریموت و یک عدد ریسیور -کاور فتوسل- فتوسل- یک عدد فنر
تماس بگیرید
۲راهبند کامهCAME

راهبند ۴ متری gard  g-208

مدل : Complete set

(Came-italy(24v

کابین – بوم ۴ متری – یک عدد نر – کی سوئیچ

تماس بگیرید
۳

راه بند ۶ متری gard  g-208

مدل : Complete set

(Came-italy(24v

کابین – بوم ۶ متری – یک عددفنر- کی سوئیچ – پایه ی نگهدارنده بوم

تماس بگیرید
۴

راهبند ۶ متری gard  g-208

مدل : Complete set

(Came-italy(24v

کابین- بوم ۶ متری – دو عدد ریموت و یک عدد ریسیور -کاور فتوسل- فتوسل – یک عدد فنر – پایه نگهدرانده ی بوم

تماس بگیرید
۵

راهبند ۸ متری gard  g-208

مدل : Complete set

(Came-italy(24v

کابین – دو عددبوم ۴ متری – یک عددفنر – کی سوئیچ – پایه ی نگهدارنده بوم

تماس بگیرید
۶

راهبند ۸ متری gard  g-208

مدل : Complete set

(Came-italy(24v

کابین- دو عدد بوم ۴ متری – دو عدد ریموت و یک عدد ریسیور – کاور فتوسل – فتوسل – دو عدد فنر – پایه نگهدرانده ی بوم – مفصل وسط بوم

تماس بگیرید
۷

  راهبندزنجیری -۸متری

مدل : Cat-x

(Came-italy(۲۲۰v

کابین اصلی – پایه نگهدارنده – زنجیر ۸ متری – کی سوئیچ

تماس بگیرید
۸

  راهبندزنجیری ۱۶متری

مدل : Cat-x

(Came-italy(220v

کابین اصلی – پایه نگهدارنده – زنجیر ۸ متری – کی سوئیچ

تماس بگیرید
۹

  راهبندزنجیری -۸متری

مدل : Cat-x

(Came-italy(۲۴v

کابین اصلی – پایه نگهدارنده – زنجیر ۸ متری – کی سوئیچ

تماس بگیرید
۱۰

  راهبند زنجیری ۱۶متری

مدل : Cat-x

(Came-italy(۲۴v

کابین اصلی – پایه نگهدارنده – زنجیر ۱۶ متری – کی سوئیچ

تماس بگیرید