راهبند زنجیری اتوماتیک پارکینگ

راهبند زنجیری اتوماتیک پارکینگ

راهبند زنجیری  اتوماتیک پارکینگ

  راه بند زنجیری کامه مدل CAT

قیمت راهبند

۰۹۱۰۰۶۲۷۴۲۰-۰۲۱۸۸۹۴۸۵۶۰

تعمیر راهبند زنجیری اتوماتیک پارکینگ

در دو مدل CAT X24CAT X جهت ورودی های تا عرض ۱۶ متر موجود می باشد

تعمیر راهبند زنجیری اتوماتیک پارکینگ

طراحی منحصر به فرد و انحصاری و نصبی آسان و سریع که در مدل CAT-X24 جهت ترددهای نامحدود و مدل CAT-X سی مرتبه در دقیقه می باشد.