راهبند اتوماتیک پارکینگ کامه مدل Gard8

راهبند اتوماتیک پارکینگ کامه مدل Gard8

راهبند اتوماتیک پارکینگ  کامه مدل Gard8

قیمت راهبند

۰۹۱۰۰۶۲۷۴۲۰-۰۲۱۸۸۹۴۸۵۶۰

تعمیر راهبند اتوماتیک پارکینگ کامه مدل Gard8

راه بندی با طول بازو ۷/۶ متر تردد نامحدود

طراحی مبتکرانه و ظاهری بسیار زیبا جهت ایجاد ورودی و خروجی های پارکینگ ها و مجتمع های مسکونی

تعمیر راهبند اتوماتیک پارکینگ کامه مدل Gard8

راهبند اتوماتیک بازویی الکترومکانیک کامه ایتالیا مدل گارد۸

  • راه بند پارکینگ با طول بازوی ۷.۶ متری
  • طراحی مبتکرانه و ظاهری بسیار زیبا جهت ایجاد ورودی و خروجی های پارکینگ ها و مجتمع های مسکونی
  • تردد نامحدود