راهبند اتوماتیک ویتو ایتالیا

راهبند اتوماتیک ویتو ایتالیا

راهبند اتوماتیک ویتو ایتالیا

۰۹۱۰۰۶۲۷۴۲۰-۰۲۱۸۸۹۴۸۵۶۰

قیمت راهبند

راهبند اتوماتیک ویتو ایتالیا
۱قیمت راهبند وی تو پارکینگ V2 6 متری ایتالیا

مدل فول الکترو مکانیک با حداقل تجهیزات شامل:سیستم موتوری ۲۳۰ ولت _بازو ۶متری _بیس پلیت_پایه ثابت _ریموت کنترل بازو_برد کنترل فلاش کنندهIP54 تابلو وتجهیزات وIP66 شامل دستگاه وبازویی ترددنامحدود قابلیت تجهیزبه باطریBACK up وکد دهی ریموت نامحدود و کلید دستی و دستگاه کارت خوان بی صدا و روان بدون نیاز به سرویس و نگهداری

تماس بگیرید
۲راه بند ۴ متری NIUBA

 ۲۴v شامل دستگاه و اهرم

تماس بگیرید
۳راه بند ۶ متری NIUBA

 ۲۴v شامل دستگاه و اهرم

تماس بگیرید
۴راه بند ۴ متری NIUBA

 ۲۴v شامل ۱ عدد ریموت ، فلاشر ، ۱ جفت چشم

تماس بگیرید
۵راه بند ۴ متری NIUBA

 ۲۴v شامل ۱ عدد ریموت ، فلاشر ، ۱ جفت چشم

تماس بگیرید