راهبند اتوماتیک مدل GARD3 کامه

راهبند اتوماتیک مدل GARD3 کامه

راهبند اتوماتیک مدل  GARD3 کامه

راهبند اتوماتیک تردد نامحدود کامه مدل  Gard 3

قیمت راهبند

۰۹۱۰۰۶۲۷۴۲۰-۰۲۱۸۸۹۴۸۵۶۰

تعمیر راهبند اتوماتیک مدل GARD3 کامه

محصول سال ۲۰۱۱ – سبک – سریع – زیبا – قابل استفاده در پارکینگهای عمومی – بیمارستانها قابل استفاده با انرژی خورشیدی

تعمیر راهبند اتوماتیک مدل GARD3 کامه