دنده شانه ای

دنده شانه ای

دنده شانه ای

۰۹۱۰۰۶۲۷۴۲۰-۰۲۱۸۸۹۴۸۵۶۰

قیمت جک برقی

دنده شانه ای
۱ریل دنده شانه ای ۲ سانتی متریتماس بگیرید
۲ریل دنده شانه ای ۳ سانتی متریتماس بگیرید
۳ریل شانه ای استیل متری۱۵۰,۰۰۰
۴ریل دنده شانه ای پلاستیکی به طول یک مترتماس بگیرید
۵ریل دنده شانه ای گالوانیزه به طول یک مترتماس بگیرید