دریافت نمایندگی

دریافت نمایندگی

لطفا موارد خواسته شده را با دقت و کامل پرکنید

استان (الزامی)

شهر (الزامی)

نام فروشگاه

شماره تماس

آدرس

تعداد پرسنل

ایمیل شما (الزامی)

نام مدیر عامل

تلفن همراه

نام رابط

شماره همراه رابط

زمینه فعالیت

امکانات و توانمندی جهت فروش و پشتیبانی