دریافت نمایندگی

دریافت نمایندگی

لطفا موارد خواسته شده را با دقت و کامل پرکنید

  استان (الزامی)

  شهر (الزامی)

  نام فروشگاه

  شماره تماس

  آدرس

  تعداد پرسنل

  ایمیل شما (الزامی)

  نام مدیر عامل

  تلفن همراه

  نام رابط

  شماره همراه رابط

  زمینه فعالیت

  امکانات و توانمندی جهت فروش و پشتیبانی