درب سوئینگ فلای

درب سوئینگ فلای

درب سوئینگ فلای

قیمت جک برقی

۰۹۱۰۰۶۲۷۴۲۰-۰۲۱۸۸۹۴۸۵۶۰

تعمیر درب سوئینگ فلای

درب چرخشی تا ۱،۲ متر در هر لایه. درب چرخشی مدرن می تواند به صورت خودکار امروز ، به لطف پرواز، در نسخه های یک یا دو درب.

تعمیر درب سوئینگ فلای

آن است که بسیار همه کاره و آسان برای نصب ، و در نتیجه ایده آل برای تنظیمات است که میزبان افرادی که مهارت های حرکتی هستند به چالش کشیده، مانند مراکز پزشکی، بیمارستان ها و ساختمان های عمومی.