درب ریلی پارکینگ tau تائو

درب ریلی پارکینگ پارکینگ tauتائو

درب ریلی پارکینگ tauتائو

۰۹۱۰۰۶۲۷۴۲۰-۰۲۱۸۸۹۴۸۵۶۰

قیمت جک برقی

ردیفشرح کالاقیمت واحد(ریال)
۱

درب ریلی پارکینگ  پارکینگ tau  تائو

مدل T-ONE ۵ XL ۲۲۰V AC ۱۱۲

ولت برای درب کشویی تا ۲۲۲ کیلو گرم

مجهز به مدار انکدر نوری و میکروسوییچ

پک تجهیزات : موتور گیربکس به همراه مدار فرمان –فالشر –آنتن –

چشم الکترونیکی –ریموت کنترل -۴ متر ریل

۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲

درب ریلی پارکینگ tau  تائومدل

T-ONE ۸ XL ۲۲۰V AC ۱۱۲

ولت برای درب کشویی تا ۰۲۲ کیلو گرم

مجهز به مدار انکدر نوری و میکروسوبیچ پک تجهیزات

: موتور گیربکس به همراه مدار فرمان –فالشر –آنتن 

–چشم الکترونیکی –ریموت کنترل -۴ متر ریل

۲۱,۰۰۰,۰۰۰