درب ریلی برقی کامه

درب ریلی برقی کامه

درب ریلی برقی کامه

۰۹۱۰۰۶۲۷۴۲۰-۰۲۱۸۸۹۴۸۵۶۰

قیمت جک برقی

ردیفشرح کالاقیمت واحد(تومان)
۱

جک ریلی مدل bx-74 کامه ۴۰۰kg

came-italy(220v)

اپراتور – ۱ عدد ریموت – یک عدد ریسیور – یک عدد فلاشر – یک جفت فتوسل ( دنده شانه ای ۱سانت فولادی ۴متر)

تماس بگیرید
۲

جک ریلی مدل bx -78 کامه ۸۰۰kg

came-italy(220v)

اپراتور – ۱عدد ریموت – یک عدد ریسیور – یک عدد فلاشر – یک جفت فتوسل ( دنده شانه ای ۱سانت فولادی ۴متر)

تماس بگیرید
۳

جک ریلی مدل bk_1200 کامه ۱۲۰۰ kg

came-italy(220v)

اپراتور – ۱ عدد ریموت – یک عدد ریسیور – یک عدد فلاشر – یک جفت فتوسل ( دنده شانه ای ۲ سانت فولادی ۴متر)

تماس بگیرید
۴

جک ریلی مدل bk-1800 کامه ۱۸۰۰ kg

came-italy(220v)

اپراتور – ۱ عدد ریموت – یک عدد ریسیور – یک عدد فلاشر – یک جفت فتوسل ( دنده شانه ای ۲ سانت فولادی ۴متر)

تماس بگیرید
۵

جک ریلی مدل bk-2200 کامه ۲۲۰۰ kg

came-italy(220v)

اپراتور – ۱عدد ریموت – یک عدد ریسیور – یک عدد فلاشر – یک جفت فتوسل (بدون دنده شانه ای ۳سانت)

تماس بگیرید
۶

جک ریلی مدل by-3500t کامه ۳۵۰۰۰۰ kg

came-italy(220v)

جک ریلی(سه فاز)

اپراتور – ۱عدد ریموت – یک عدد ریسیور – یک عدد فلاشر – یک جفت فتوسل (بدون دنده شانه ای ۳سانت)

تماس بگیرید