درب ریلی برقی لایف ایتالیا

درب ریلی برقی لایف ایتالیا

درب ریلی برقی لایف ایتالیا

۰۹۱۰۰۶۲۷۴۲۰-۰۲۱۸۸۹۴۸۵۶۰

قیمت جک برقی

ردیفشرح کالاقیمت واحد(ریال)
۱

درب ریلی برقی لایف ایتالیا

مدل ACER

وزن  ۶۰۰ kg

تماس بگیرید
۲

درب ریلی برقی لایف ایتالیا

مدل acer

Kg ۱۰۰۰ وزن 

۵,۰۰۰,۰۰۰