درب ریلی بارزانته Barezzante

درب ریلی بارزانته Barezzante

درب ریلی بارزانته Barezzante

قیمت جک ریلی درب پارکینگ بارزانته – نمایندگی فروش جک ریلی درب پارکینگ بارزانته

۰۹۱۰۰۶۲۷۴۲۰     –    ۰۲۱۸۸۹۴۸۵۶۰

قیمت جک برقی

درب ریلی بارزانته Barezzante
۱موتور درب ریلی ۸۰۰ کیلو بارزانته

دو سرعته با چشمی و فلاشر SLG-800

۲۸۰۰۰۰۰
۲موتور درب ریلی ۸۰۰ کیلو بارزانته

دو سرعته با چشمی و فلاشر SLG-800 با ۴ متر ریل

۲۹۵۰۰۰۰
۱درب ریلی پارکینگ بارزانته ۸۰۰ کیلو ۲۰۱۶تماس بگیرید
۲درب ریلی پارکینگ بارزانته ۱۵۰۰ کیلو ۲۰۱۶۳۴۰۰۰۰۰۰