درب ریلی اتوماتیک نایس

درب ریلی اتوماتیک نایس

درب ریلی اتوماتیک نایس

۰۹۱۰۰۶۲۷۴۲۰-۰۲۱۸۸۹۴۸۵۶۰

قیمت جک برقی

ردیفشرح کالاقیمت واحد(ریال)
درب ریلی اتوماتیک نایس
۱درب ریلی اتوماتیک نایس مدل روبو کیت  –

برای دربهای ریلی تا عرض ۱۰ متر – وزن ۶۰۰ کیلوگرم شامل: سیستم موتوری ۲۳۰ولت_کنترل پنل_ با  فلاشر و فتوسل _۲عددریموت _ چشم و بدون دنده شانه ای

تماس بگیرید
۲درب ریلی پارکینگ الکترومکانیکی مدل نایس   کشویی۲۲۰ولت

برای وزن ۶۰۰کیلوگرم شامل: سیستم موتوری ۲۲۰ولت_کنترل پنل_ با  فلاشر و فتوسل _۲عددریموت _ چشم و بدون دنده شانه ای

۴,۲۰۰,۰۰۰
۳

درب ریلی برقی نایس مدلSL400

برای دربهای ریلی تا عرض ۱۰ متر – وزن ۳۰۰ کیلوگرم

شامل: سیستم موتوری ۲۳۰ولت_کنترل پنل_ با  فلاشر و فتوسل _۲عددریموت _ چشم بدون دنده شانه ای

تماس بگیرید
۴

درب ریلی برقی نایس مدل TH1500

برای دربهای ریلی تا عرض ۱۰ متر – وزن ۱۵۰۰ کیلوگرم

شامل: سیستم موتوری ۲۳۰ولت_کنترل پنل_ با  فلاشر و فتوسل _۲عددریموت _ چشم بدون دنده شانه ای

۴,۵۵۰,۰۰۰
۵

درب ریلی برقی نایس مدل RUN2500

برای دربهای ریلی تا عرض ۱۵ متر – وزن ۲۵۰۰کیلوگرم

شامل: سیستم موتوری ۲۳۰ولت_کنترل پنل_ با  فلاشر و فتوسل _۲عددریموت _ چشمبدون دنده شانه ای

۶,۱۰۰,۰۰۰
۶

درب ریلی برقی نایس مدل RUN1800

برای دربهای ریلی تا عرض ۱۵ متر – وزن۱۸۰۰کیلوگرم

شامل: سیستم موتوری ۲۳۰ولت_کنترل پنل_ با  فلاشر و فتوسل _۲عددریموت _ چشم بدون دنده شانه ای

۵,۷۰۰,۰۰۰
۷

درب ریلی برقی نایس مدل روبوس کیت–

برای دربهای ریلی تا عرض ۱۰ متر – وزن ۶۰۰ کیلوگرم

شامل: سیستم موتوری ۲۳۰ولت_کنترل پنل_ با  فلاشر و فتوسل _۲عددریموت _ چشم بدون دنده شانه ای

تماس بگیرید
۸درب ریلی اتوماتیک پارکینگ الکترومکانیکی مدل نایس کشویی۲۴ولت

برای وزن ۶۰۰کیلوگرم شامل: سیستم موتوری ۲۳۰ولت_کنترل پنل_ با  فلاشر و فتوسل _۲عددریموت _ چشم بدون دنده شانه ای

۴,۴۵۰,۰۰۰
۹

درب ریلی اتوماتیک نایس مدل تور۱۵۵۱ –

برای دربهای ریلی تا عرض ۱۰ متر – وزن ۱۵۰۰ کیلوگرم

شامل: سیستم موتوری ۲۳۰ولت_کنترل پنل_ با  فلاشر و فتوسل _۲عددریموت _ چشم بدون دنده شانه ای

تماس بگیرید
۱۰

درب ریلی اتوماتیک نایس مدل ریلی ۲۵۰۰ –

برای دربهای ریلی تا عرض ۱۵ متر – وزن ۲۵۰۰ کیلوگرم

شامل: سیستم موتوری ۲۳۰ولت_کنترل پنل_ با  فلاشر و فتوسل _۲عددریموت _ چشم بدون دنده شانه ای

تماس بگیرید